“อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานออนไลน์”

สถาบันภาษาร่วมกับคณะครุศาสตร์, คณะพุทธศาสตร์ และศูนย์อาเซียนศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานออนไลน์ หรือ e-office โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศมัย วงศ์จำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย วิทยาเขตพะเยา และนายคมจักร​ ศรีวิราช เป็นวิทยากร ซึ่งจะจัดอบรมขึ้นในวันที่ 2-4 พฤศจิกายน 2563
_____________________________
ติดต่อสอบถาม สถาบันภาษาได้ที่
Contact us 099 006 3440
www.li.mcu.ac.th
Facebook Page: Limcu FC
สถาบันภาษา ชั้น 4 ห้อง D400 อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
#สถาบันภาษามจร #languageinstituteofmcu