“อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานออนไลน์”

วันจันทร์ที่ 2-3-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. สถาบันภาษาร่วมกับคณะครุศาสตร์, คณะพุทธศาสตร์ และศูนย์อาเซียนศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานออนไลน์ หรือ e-office โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศมัย วงศ์จำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย...

Read more