บทความออนไลน์ มจร ภาษาและวัฒนธรรม

wdt_ID ชื่อบทความภาษาไทย ชื่อบทความภาษาอังกฤษ ผู้แต่ง ประเภทบทความ วัน-เดือน-ปีส่ง บทความภายใน-นอก รายชื่อ-สังกัด ผู้ทรง สถานะบทความ ไฟล์ต้นฉบับ ไฟล์ส่งผู้ทรงคุณวุฒิ บทความฉบับสมบูรณ์ตีพิมพ์ เดือน ปี