File Management System-l ส่วนงานบริหาร

ชื่่อไฟล์/เอกสาร ประเภท วัน-เดือน-ปีอัปโหลด กลุ่มงาน สถานะเอกสาร ปี
wdt_ID No ชื่่อไฟล์/เอกสาร ประเภท วัน-เดือน-ปีอัปโหลด กลุ่มงาน สถานะเอกสาร ภาพ ไฟล์ประกอบ เดือน ไตรมาส ปี