หลักสูตรสถาบัน

“อบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานออนไลน์”

วันจันทร์ที่ 2-3-4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เวลา 10.00 น. สถาบันภาษาร่วมกับคณะครุศาสตร์, คณะพุทธศาสตร์ และศูนย์อาเซียนศึกษา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการสำนักงานออนไลน์ หรือ e-office โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิศมัย วงศ์จำปา ผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย...

Read more

วีดิโอแนะนำสถาบัน

WHY CHOOSE LANGUAGE INSTITUTE, MCU?

We offer a range of training packages in a range of subject areas and can offer blended learning opportunities to best meet your needs. If sitting in a room with a trainer and having the opportunity for discussion with other learners sounds good to you then we can offer this. If you prefer to study in your own time and at your own speed then one of our world class facilities.

If you prefer to study in your own time and at your own speed then one of our e-learning packages may be right up your street. There is a third option, which is you like the sound of both but perhaps can’t attend all training sessions, this is when blended learning comes into its own.

ปฏิทินกิจกรรมสถาบัน

สื่อสิ่งพิมพ์-สถาบัน

สื่อสิ่งพิมพ์สถาบันภาษา

ICLC-2020-Proceedings, 29 August, 2020

English-for-Buddhism

รายงานประจำปี 2558 Annual Report 2015

รายงานประจำปี 2559 Annual Report 2016

คู่มือวิธีการจัดทำขั้นตอนการเบิกจ่ายเงิน

คู่มือการปฏิบัติงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์

คู่มือการจัดทำรายงานประจำปี-สถาบันภาษา-มจร

LIMCU GALLERY